Partner

Partner

Witamy w sekcji Partnerskiej Bazy Wiedzy Aruba Cloud.

Aby wyświetlić przewodniki poświęcone usłudze Partnerskiej, wybierz jeden z poniższych tematów:

1.1 Jak zostać Partnerem

1.2 Zalety

1.3 Jak rozpocząć sprzedaż

10.1 Łączenie usługi niestandardowej z klientem

10.2 Edytowanie/Usuwanie usługi niestandardowej

11.1 Podgląd trendu wydatków

11.2 Generowanie statystyk

12.1 Jak użyć filtrów dla tabel

12.2 Jak wyeksportować dane do Excel (.xls), Word (.doc) i .csv

2.1 Jak dodać środki do konta

2.2 Zużywanie stanu konta

2.3 Brak środków na koncie i limit konta

3.1 Jak zalogować się do Panelu Partnerskiego

3.2 Jak dostosować usługi

3.3 Jak dostosować Panel Kontrolny Partnera

3.4 Jak dostosować Panel Techniczny

3.5 Jak dostosować usługi dodatkowe

4.1 Zarządzanie Administratorem

4.2 Resetowanie hasła Administratora

4.3 Wyłączanie\Włączanie Administratora

4.4 Usuwanie Administratora

5.1 Tworzenie Użytkownika

5.2 Zarządzanie Użytkownikiem

5.3 Podgląd szczegółów Użytkownika

5.3.1 Dostęp do zasobów Użytkownika

5.4 Resetowanie hasła Użytkownika

5.5 Wyłączanie\Włączanie Użytkownika

5.6 Usuwanie Użytkownika

5.7 Edytowanie Użytkownika: szczegóły, stan konta

6.1 Czym są Profile i Uprawnienia?

6.2 Tworzenie, edytowanie nazwy i klonowanie Profili

6.3 Zarządzanie Uprawnieniami Profilu

6.4 Łączenie Profilu z Użytkownikiem

6.5 Zastępowanie i usuwanie Profilu

7.1 Podstawowy Cennik

7.1.1 Domyślny Cennik

7.2 Tworzenie Cennika

7.3 Zarządzanie Cennikiem

7.3.1 Edytowanie Cennika

7.3.2 Klonowanie Cennika

7.3.3 Łączenie Cennika

7.3.4 Zastępowanie Cennika

7.3.5 Usuwanie Cennika

8.1 Produkty: typy i zarządzanie

8.2 Łączenie Produktu z Cennikiem

8.3 Usuwanie Produktu z Cennika

8.4 Zarządzanie produktami w czasie okresów promocyjnych

9.1 Tworzenie Szablonu Prywatnego

9.2 Ładowanie Szablonu Prywatnego

9.3 Edytowanie Szablonu Prywatnego