Partner > 3 - Panel Partnerski > Jak dostosować Panel Techniczny

3.4 Jak dostosować Panel Techniczny

W czasie pierwszego logowania lub przed rozpoczęciem działalności odsprzedaży należy pamiętać o dostosowaniu Panelu Technicznego. Jest to istotne, gdyż panel ten będzie widoczny oraz używany przez klientów Partnera.

Aby dostosować Panel Techniczny należy:
 • zalogować się do "Panelu Partnerskiego"
 • przejść do sekcji "Dostosuj"

 • wybrać nagłówek "Panel zarządzania" z menu po lewej stronie
 • powinno otworzyć się okno jak poniżej

Z tej sekcji możesz wykonać poniższe operacje:
 • zmienić logo
 • wybrać skórkę Panelu zarządzania
 • zmienić kolor tła nagłówka panelu zarządzania
 • wprowadzić tekst stopki
 • włączyć wsparcie i dodać pozycje menu
 • włączyć Bazę Wiedzy Aruba

Zmiana logo

 


Aby zmienić logo, wystarczy kliknąc przycisk "Select" i zlokalizować plik graficzny z logo na komputerze. Po potwierdzeniu procedury logo zostanie wprowadzone do Panelu Technicznego i będzie widoczne po prawej stronie. Zapisanie zmian spowoduje pojawienie się logo firmy w nagłówku Panelu Technicznego.
Dla lepszej jakości grafiki zalecamy korzystanie z pliku w formacie .png (PNG24) o wymiarach 320 x 80 pikseli, zawierającego logo z przezroczystym tłem.
Proszę pamiętać, że logo powinno posiadać wymiary 320 pikseli szerokości oraz 80 pikseli wysokości. Poniżej przedstawiamy akceptowane formaty pliku:
 • .gif
 • .png
 • .jpg

Wybór skórki panelu zarządzania

 


Kolejną funkcją dostosowania jest wybór skórki dla graficznych elementów przedstawionych w Panelu Technicznym, takich jak tabele, przyciski i nagłówki. Po wyborze jednej z dostępnych skórek i zapisaniu zmian, skórka będzie widoczna i zastosowana dla Panelu Technicznego.

Zmiana koloru tła nagłówka

 


Aby wybrać kolor tła nagłówka Panelu Technicznego wciśnij przycisk wyznaczający kolor. Zostanie otwarte okno palety kolorów, w którym możesz wybrać pożądaną barwę. Paleta kolorów posiada zaawansowane opcje, takie jak: suwak RGB, HSB oraz HSV, dzięki którym możesz dostosować preferowany kolor z absolutną precyzją. Aby zastosować zmiany koloru wciśnij przycisk  "Zapisz".

Wprowadzanie tekstu stopki

 
Wprowadź tekst w pole stopki Panelu Technicznego. Stopka nie może zawierać więcej niż 250 znaków. Sugerujemy wykorzystanie tego pola do wyświetlenia informacji oraz danych kontaktowych, aby były one widoczne dla klientów.

Włączanie wsparcia i dodawanie pozycji

 
W sekcji "Inne", po zaznaczeniu opcji "Włącz wsparcie" możliwe jest dodanie lub usunięcie wybranych pozycji menu. Pozycje będą widoczne pod menu Panelu Technicznego w grupie "Wsparcie".
Aby dodać lub usunąć pozycje menu, użyj poniższych przyciskówTa opcja pozwala na wstawianie linków do podstron na stronie internetowej, odpowiedzialnych za pomoc techniczną, kontakt lub  tworzenie wniosków o pomoc. Jeśli opcja nie zostanie aktywowana, linki do pomocy technicznej nie będą widoczne.

Włączanie Aruba KB

 
W sekcji "Menu" możliwe jest włączenie Bazy Wiedzy Aruba: po zaznaczeniu tej opcji, do menu po lewej stronie Panelu technicznego zostanie dodana pozycja z linkiem do Bazy Wiedzy Aruba Cloud Computing. Opcja ta pozwala klientom na korzystanie ze wszelkich dostępnych poradników dla możliwych operacji z poziomu Panelu Technicznego. Baza Wiedzy Aruba jest domyślnie włączona.

Po dokonaniu wszelkich zmian wciśnij przycisk "Zapisz"aby je aktywować. Po zapisaniu zmian, powinna pojawić się informacja jak poniżej: