Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Domyślny Cennik

7.1.1 Domyślny Cennik

W przypadku braku nowego Cennika stworzonego przez Partnera, Domyślny Cennik wstępnie posiada funkcje Podstawowego Cennika.
Jeśli Partner stworzył jeden lub więcej niestandardowych Cenników, może on zdecydować który z nich zostanie Domyślnym Cennikiem. Będzie on automatycznie kojarzony (jeśli opcje pozostaną niezmienione) z każdym nowym użytkownikiem.

Aby przekształcić stworzony cennik w Domyślny Cennik, należy przejść do sekcji ""Panel Partnerski"" -> "Zarządzanie" -> "Zarzązanie Użytkownikami".

Pojawi się tabela przedstawiająca listę Cenników Partnera.


Wybierz ikonę znajdującą się w wierszu z wybranym cennikiem. Otworzy się okno modalne jak poniżejpole wyboru "Domyślny cennik" pojawi się w prawym górnym rogu okna modalnego. Wciśnij "Zapisz" aby aktywować zmiany, lub "Anuluj" aby anulować operację. Jeśli wybrałeś "Zapisz", pojawi się wiadomość potwierdzająca powodzenie procesu.

Zobacz także
Podstawowy Cennik