Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Domyślny Cennik

7.1.1 Domyślny Cennik

W przypadku braku nowego Cennika stworzonego przez Partnera, Domyślny Cennik wstępnie posiada funkcje Podstawowego Cennika.
Jeśli Partner stworzył jeden lub więcej niestandardowych Cenników, może on zdecydować który z nich zostanie Domyślnym Cennikiem. Będzie on automatycznie kojarzony (jeśli opcje pozostaną niezmienione) z każdym nowym użytkownikiem.

Aby przekształcić stworzony cennik w Domyślny Cennik, należy przejść do sekcji ""Panel Partnerski"" -> "Zarządzanie" -> "Zarzązanie Użytkownikami".

Pojawi się tabela przedstawiająca listę Cenników Partnera.


Wybierz ikonę znajdującą się w wierszu z wybranym cennikiem. Otworzy się okno modalne jak poniżejpole wyboru "Domyślny cennik" pojawi się w prawym górnym rogu okna modalnego. Wciśnij "Zapisz" aby aktywować zmiany, lub "Anuluj" aby anulować operację. Jeśli wybrałeś "Zapisz", pojawi się wiadomość potwierdzająca powodzenie procesu.

Zobacz także
Podstawowy Cennik


Bookmark and Share