Partner > 6 - Profile > Zastępowanie i usuwanie Profilu

6.5 Zastępowanie i usuwanie Profilu

Poniżej przedstawiamy instrukcje jak przeprowadzić:

Zastępowanie Profilu


Aplikacja pozwala na zastąpienie Profilu innym istniejącym Profilem. Funkcja ta jest pożyteczna w przypadku gdy Administrator chce zastosować nowy Profil dla wybranego typu Użytkowników.

Przykładowo przyjmijmy, że istnieje Profil posiadający aktywowaną pewną grupę Uprawnień oraz, że jest to tego Przypisana grupa Użytkowników. Administrator, chcąc edytować Uprawnienia danego profilu, ma do wyboru dwa sposoby działania:
  • użycie istniejącego Profilu oraz zmiana jego Uprawnień - w tym przypadku Administrator powinien podążać zgodnie z krokami procesu edycji Uprawnień.
  • stworzenie nowego Profilu ze zmienionymi Uprawnieniami, oraz zastąpienie istniejącego Profilu - tę opcję analizujemy poniżej.
Jedną z zalet drugiej opcji jest możliwość przeprowadzenia przez Administratora testów (aby zweryfikować czy przydzielone Uprawnienia są poprawne), a po wykonaniu testów przystąpienia do zastępowania Profilu.

Aby zastąpić Profil należy przejść do:
"Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "PROFILING" -> "Zarządzanie Profilami".

Zostanie wyświetlona tabela z istniejącymi profilami.


Wybierz Profil, który chcesz zastąpić i kliknij na ikonę Zastępowanie profilu znajdującą się po prawej stronie. Otworzy się okno modalne jak poniżej.Wybierz Profil, który chcesz zastąpić, z listy znajdującej się w lewym dolnym rogu i wciśnij "Zapisz" aby kontynuować. Pojawi się wiadomość potwierdzająca powodzenie operacji zastępowania Profilu.


Usuwanie Profilu


Aby usunąć Profil należy przejść do:
"Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "PROFILING" -> "Zarządzanie Profilami".

Zostanie wyświetlona tabela z istniejącymi profilami.


Wybierz Profil, który chcesz usunąć i kliknij na ikonę Usuwanie profilu znajdującą się po prawej stronie. Otworzy się okno modalne jak poniżej.Wciśnij "OK" aby kontynuować. Przypominamy, że możliwe jest usunięcie jedynie Profilu, który nie jest skojarzony z żadnym Użytkownikiem. Można to sprawdzić w kolumnie "In Use" która powinna wyświetlać komunikat "NO". Istnieją dwie możliwośći przeprowadzenia procesu usunięcia profilu:
  • manulanie skojarz wszystkich Użytkowników do innego Profilu i przejdź do usuwania
  • zastąp Profil nowym lub istniejącym Profilem, przeprowadzająć właściwy proces i przejdź do usuwania