Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Podstawowy Cennik

7.1 Podstawowy Cennik

"Podstawowy Cennik" jest Cennikiem przypisanym do Partnera. Jeśli nie został stworzony inny Cennik, zostanie on przypisany do wszystkich użytkowników Partnera. "Podstawowy Cennik" jest punktem wyjścia do stworzenia wszystkich innych Cenników, które zostaną skojarzone z Użytkownikami.

Aby wyświetlić "Podstawowy Cennik" należy:
  • zalogować się do ""Panelu Partnerskiego""
  • przejść do sekcji "Zarządzanie"

  • wybrać nagłówek "Podstawowy Cennik" z menu po lewej stronie

  • pojawi się tabela z produktami oferowanymi użytkownikom przez Partnera

Następujące dane są wyświetlone dla każdego produktu:

  • Produkt - nazwa produktu
  • Ilość - minimalna ilość możliwa do zakupienia
  • Typ opłaty - rodzaj opłaty: na godzinę, na miesiąc, na miesiąc kalendarzowy lub jednorazowa
  • Waluta - waluta, w której zostanie pobrana opłata
  • Podstawowy cennik kosztów - koszt produktu dopasowany do Partnera