Zarządzanie kontem FPL  /  Panel Kontrolny  /  Usługi niestandardowe

4.9 Usługi niestandardowe

Jest to usługa dostosowywana do potrzeb klienta. Ten rodzaj usług został wdrożony w celu udostępnienia klientowi produktu odpowiadającego jego specyficznym potrzebom.

Biorąc pod uwagę charakter usługi jej aktywacja jest wykonywana ręcznie przez nasz personel techniczny. Przykłady usług niestandardowych to: licencje na oprogramowanie, sprzęt, wsparcie itp.

Koszt oraz okres realizacji usługi (np. miesiąc, dwa miesiące, sześć miesięcy, itp. ...) są ​​uzgadniane z biurem obsługi klienta. Kwota jest odejmowana od posiadanych przez użytkownika środków dostępnych w panelu administracyjnym.
W celu zamówienia Usługi niestandardowej należy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Po otrzymaniu wniosku konsultant wybierze dla Państwa najlepsze rozwiązanie oraz sposób płatności.

Aktywacja oraz wprowadzanie zmian przeprowadzane są przez nasz dział techniczny w godzinach pracy, czyli pomiędzy godziną 08:00 a 18:00 od poniedziałku do piątku.
Szczegóły są dostępne dla poszczególnych usług w zakładkach wylistowanych poniżej:
 • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz data center, w którym znajduje się usługa niestandardowa;
  • dla „COMPUTING
   wybierz „Usługi niestandardowe” z menu po lewej stronie, pod „NARZĘDZIA”;
  • dla „STORAGE
   wybierz „Usługi niestandardowe” z menu po lewej stronie, pod „USŁUGI”;
  • dla „NETWORKING
   wybierz „Usługi niestandardowe” z menu po lewej stronie, pod „DOMENY” lub „CLOUD MONITORING”;
  • dla „BACKUP
   wybierz „Usługi niestandardowe” z menu po lewej stronie, pod „NARZĘDZIA”;
 • pojawi się okno z listą usług niestandardowych;
 • po kliknięciu na „Szczegóły” zostanie wyświetlona strona z danymi dla każdej usługi niestandardowej, zawierającymi szczegóły usługi oraz „Historię” przeprowadzanych operacji.

Proszę pamiętać, że dokonywanie zmian w usługach niestandardowych jest możliwe jedynie przez kontakt z naszym działem sprzedaży.
 
Sekcja „Usługi niestandardowe” w zakładce COMPUTING zawiera listę wszystkich usług niestandardowych (połączonych z kontem FPL), natomiast poszczególne, indywidualne sekcje (STORAGE, NETWORKING i BACKUP) zawierają jedynie usługi niestandardowe ściśle powiązane z daną sekcją.

Szczegółowa historia wyświetlana jest w takiej samej kolejności dla wszystkich przypisanych usług.