Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner  /  11 - Raporty i statystyki  /  Podgląd trendu wydatków

11.1 Podgląd trendu wydatków

Aby uzyskać dostęp do podglądu Trendu Wydatków należy:
 • zalogować się do "Panelu Partnerskiego"
 • przejść do sekcji "Stan konta"

 • wybrać nagłówek "Pulpit" z menu po lewej stronie

 • zostanie otwarta tabela z trzema osobnymi zakładkami:

  • grafika Dziennych Wydatków
  • Podsumowanie stanu konta
  • Podsumowanie użytkowników

Grafika Dziennych Wydatków


W tej sekcji można monitorować trend Dziennych Wydatków, podzielonych w grafice na:
 • Dzienne Wydatki: kwota, którą Partner płaci na porządku dziennym za usługi, które zostają odsprzedane (wartości nie uwzględniają zniżek zastosowanych w czasie doładowania konta lub innych porozumień handlowych).
 • Dzienne Wydatki Klientów: kwota, którą Partner pobiera od klientów za swoje usługi.
Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami wyznacza zysk Partnera.

Podsumowanie Stanu Konta


W tej sekcji wyświetlone są dwa raporty dotyczące stanu konta:
 • Podsumowanie stanu konta: stan konta, limit stanu konta, projekcja godzinowej i miesięcznej konsumpcji Odsprzedawcy.
 • Podsumowanie stanu konta Użytkowników: całkowita wartość stanu konta oraz limitu stanu konta dla wszystkich użytkowników.

Podsumowanie zasobów w użyciu


Przedstawia raport wszystkich zasobów wykorzystywanych przez Użytkowników Partnera.