COMPUTING > Wirtualny Private Cloud > Dodatkowa usługa DRaaS

Dodatkowa usługa DRaaS

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) pozwala na ochronę infrastruktury Wirtualnego Private Cloud za pomocą prostej i bezpiecznej, profesjonalnej usługi DR. Korzystając z jednej z usług dodatkowych DRaaS od Aruba Cloud, klient może tworzyć własne zasady i polityki disaster recovery. Konfiguracja samodzielnych replik pomiędzy różnymi lokalizacjami oraz implementacja w pełni działającej procedury DR zajmuje jedynie kilka minut. Dwa krytyczne parametry pomiarowe są kluczowe przy definiowaniu rozwiązania disaster recovery: RPO (Recovery Point Objective) i RTO (Recovery Time Objective).
  • RPO - przedstawia maksymalny zakres tolerancyjny niewspółosiowości pomiędzy systemem produkcyjnym, a środowiskiem replikacyjnym. W prostym rozumieniu, oznacza to ilość danych, które nie zostaną zsynchronizowane w przypadku awarii.
  • RTO - przedstawia czas wymagany do przywrócenia działania usług z lokalizacji zapasowej w przypadku awarii. Jest to czas niezbędny do zakończenia procesu Disaster Recovery na poziomie operacyjnym w celu pełnego przywrócenia działania usług.
Mechanizm replikacyjny optymalizuje, deduplikuje oraz kompresuje chronione dane, gwarantując minimalne obciążenie przepustowości w celu zminimalizowania RPO.
Niskie RTO jest gwarantowane przez fakt, iż oferowane rozwiązania są wyjątkowo proste w użyciu, gdyż pozwalają na uruchomienie w pełni automatycznej procedury odzyskiwania danych (failover).

Klienci mogą przeprowadzić niezależny test DR w dowolnym momencie. Test przeprowadza próbę odzyskiwania po awarii, aktywując serwery w lokacji dodatkowej, bez jakiegokolwiek wpływu na serwery produkcyjne (lokacja główna), umożliwiając klientowi sprawdzenie, czy repliki i procedury odzyskiwania po awarii działają prawidłowo.

Wybierz jedną z usług dodatkowych DRaaS w celu przejścia do strony z poradnikami oraz dokumentacjami.
 
Zerto Cloud DRaaS Veeam Cloud Connect VMware vCAv
Dostępność w Data Centers IT1, IT3, CZ1, FR1, PL1 IT1, IT3 IT1, IT3, CZ1, FR1, PL1
Dostępność on-premises      
Replikacja infrastruktury on-premises jako źródło,
jako cel replikacyjny
jako źródło replikacyjne jako źródło replikacyjne
Interfejs Kontrolny panel webowy[1] dedykowana konsola Veeam VMware Cloud Director
Dostęp przez VPN   niewymagany niewymagany
Połączenie SSL/TLS      
Optymalizacja WAN wykorzystanie technik deduplikacji oraz kompresji zintegrowana z usługą[2] wykorzystanie technik kompresji
RPO (Recovery Point Objective) sekundy minuty minuty
Maksymalna liczba zarządzanych VM nieograniczona nieograniczona nieograniczona
Test DR[3]      
Funkcjonalność Reverse sync[4]      
Dostosowywanie sieci DR[5]      
Dostosowywanie DR Datastores[6]      
Wsparcie techniczne 24/7      
Całkowite SLA usługi 99.95% 99.80% 99.80%
1. W każdym dostępnym Data Center.
2. Wymaga instalacji oraz konfiguracji Akceleracji WAN, również dla on-premises, w celu umożliwienia wykorzystania funkcjonalności kompresji i deduplikacji.
3. Opcja testu DR w dowolnym momencie, bez wpływu na platformę produkcyjną.
4. Pozwala na odwrócenie przepływu replikacji w celu powrotu z DR na produkcję.
5. Dla każdego serwera. Oddzielne testy i sieci disaster mogą zostać zdefiniowane.
6. Dla każdego serwera.