Partner > 5 - Zarządzanie Użytkownikami > Wyłączanie\Włączanie Użytkownika

5.5 Wyłączanie\Włączanie Użytkownika

Partnerzy mogą włączać/wyłączać pojedyńczych lub wielu Użytkowników jednocześnie z poziomu Panelu Kontrolnego. W obu przypadkach należy postępować w następujący sposób. Użytkownicy o statusie "Wyłączony" mają zablokowany dostęp do usługi. Administrator może w każdej chwili zadecydować o zmianie statusu Użytkownika.

Włączenie/Wyłączenie pojedyńczego Użytkownika

Przejdź do: "Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami" -> wciśnij przycisk "Zarządzanie" Użytkownika.

Otworzy się strona jak poniżej.
Wyłączenie Użytkownika:
      Po wyborze opcji "Wyłączanie użytkownika", zostanie otwarte okno modalne jak poniżej:wybierz "OK" aby potwierdzić operację wyłączania użytkownika lub "Cancel" aby anulować. Możliwe jest wyłączenie jednynie Użytkowników o statusie "Aktywny".

Włączenie Użytkownika:
 
Po wyborze opcji "Włączanie użytkownika", zostanie otwarte okno modalne jak poniżej:wybierz "OK" aby potwierdzić operację włączania użytkownika lub "Cancel" aby anulować. Możliwe jest włączenie jednynie Użytkowników o statusie "Zawieszony".

Wyłączanie/Włączanie kilku Użytkowników jednocześnie

Przejdź do: "Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami"

Otworzy się strona jak poniżej.Wybierz wiersz Użytkownika którego chcesz włączyć/wyłączyć: wiersz zostanie podświetlony innym kolorem tła. Trzymająć przycisk "Ctrl" na klawiaturze oraz klikając na innego Użytkownika dodamy go do zaznaczenia; używająć tej metody zaznacz Użytkowników, których chcesz wybrać. Następnie możesz kontynuować włączanie/wyłączanie Użytkowników, poprzez użycie listy znajdującej się na dole tabeli.Wybierz opcję "Włącz" lub "Wyłącz",po wciśnięciu przycisku "Uruchom" pojawi się okno potwierdzenia operacji,wciśnij "OK" aby potwierdzić operację lub "Cancel" aby anulować.