Partner > 5 - Zarządzanie Użytkownikami > Resetowanie hasła Użytkownika

5.4 Resetowanie hasła Użytkownika

Poprzez Panel Kontrolny Partnera istnieje możliwość resetowania hasła jednego lub wielu Użytkowników jednocześnie. W obu przypadkach należy postępować w następujący sposób.

Resetowanie hasła pojedyńczego Użytkownika

Przejdź do: "Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami" -> wciśnij przycisk "Zarządzanie" Użytkownika.

Otworzy się strona jak poniżej.Po wyborze opcji "Resetowanie hasła", zostanie otwarte okno modalne jak poniżej:dzięki któremu można zmienić adres email na który zostanie wysłane nowe Hasło. Pole automatycznie wyświetla adres email wprowadzony w polu "Adres email administratora" czasie Dostosowywania Panelu Kontrolnego Partnera.
Jeśli chcesz przesłać nowe Hasło bezpośrednio do klienta, po prostu zastąp adres mailowy adresem klienta.
 
Administrator może zadecydować czy dane logowania nowych użytkowników mają być przesyłane na adres email podany przy dostosowywaniu Panelu Kontrolnego Partnera (Adres Email Administratora), czy mają być przesyłane bezpośrednio do klienta.
Po wciśnięciu przycisku "Zapisz" operacja zostanie potwierdzona, a nowe hasło zostanie wyświetlone.
Po otrzymaniu potwierdzenia operacji, na przypisany adres email zostanie wysłana waidomość z nowym hasłem od nadawcy no-reply@URLControlPanel  (patrz poradnik Jak dostosować Panel Kontrolny). Przypominamy, że istnieje możliwość dostosowania treści wiadomości we właściwej sekcji strony Dostosowanie Panelu Kontrolnego Partnera.Wciśnij "Zamknij" aby zakończyć proces.

Resetowanie hasła kilku Użytkowników

Przejdź do: "Panelu Kontrolnego Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami

Otworzy się strona jak poniżej.Wybierz wiersz Użytkownika dla którego chcesz zmienić hasło: wiersz zostanie podświetlony innym kolorem tła. Trzymająć przycisk "Ctrl" na klawiaturze oraz klikając na innego Użytkownika dodamy go do zaznaczenia; używająć tej metody zaznacz Użytkowników, których chcesz wybrać. Następnie możesz kontynuować resetowanie hasła, poprzez użycie listy znajdującej się na dole tabeli.Wybierz opcję "Resetowanie hasła",po wciśnięciu przycisku "Uruchom" pojawi się okno potwierdzenia operacji,wciśnij "OK" aby potwierdzić operację lub "Cancel" aby anulować.