2.2 Zużywanie stanu konta

Środki na koncie Partnera są zużywane zgodnie z transakcjami przeprowadzonymi przez klienta. Obliczanie zużycia bazuje na Podstawowym Cenniku przypisanym do partnera. Aby uzyskać więcej informacji o zliczaniu kosztów proszę odwołać się do właściwej sekcji Bazy Wiedzy.