Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Łączenie Cennika

7.3.3 Łączenie Cennika

Istnieją dwa sposoby na połączenie Cenników:
  • Zarządzanie Cennikami
  • Zarządzanie Użytkownikami

Zarządzanie Cennikami

 
przejdź do sekcji ""Panel Partnerski"" -> "Zarządzanie" -> "Zarządzanie Cennikami".

Pojawi się tabela przedstawiająca listę Cenników Partnera.


Wybierz ikonę znajdującą się w wierszu z wybranym cennikiem. Otworzy się okno modalne jak poniżejw którym są wymienieni użytkownicy, którzy zostali skojarzeni z danym Cennikiem. W tej sekcji można skojarzyć Cennik z użytkownikiem. Aby to zrobić należy wybrać użytkownika z listy znajdującej się w prawym górnym rogu i kliknąc przyciskAby usunąć skojarzenie Cennika z użytkownikiem, należy kliknąć ikonę znajdującą się w kolumnie "Operacje" i potwierdzić operację usunięcia za pomocą wyświetlonego okna.W celu zatwierdzenia zmian wciśnij "Zapisz", a aby anulować operację wciśnij "Anuluj".

Zarządzanie użytkownikami