Partner > 5 - Zarządzanie Użytkownikami > Dostęp do zasobów Użytkownika

5.3.1 Dostęp do zasobów Użytkownika

Aby uzyskać dostęp do zasobów Użytkownika przejdź do: "Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami" -> wcisnąć przycisk  "Zarządzanie" Użytkownika -> wybrać zakładkę "Zasoby".

Otworzy się strona jak poniżej.Każda usługa (aktywowana przez Użytkownika bądź też nie) posiada przycisk "Zaloguj się", która umożliwia partnerom dostęp do odpowiednich zasobów poprzez podszywanie się pod użytkownika: jednocześnie nadając uprawnienia do wybranych zasobów równożędne uprawnieniom Użytkownika.