BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Aktywacja i zarządzanie usługą