Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BAZY DANYCH  /  Cloud DBaaS  /  FAQ

FAQ

 
Upewnij się, że zaktualizowałeś odpowiednie zasoby pamięci masowej i/lub zwolniłeś wystarczająco dużo miejsca, zapoznając się z sekcją „Statystyki”.

Będziesz musiał poczekać, aż system zaktualizuje wartości pamięci i dopiero wtedy będziesz mógł przywrócić usługę, klikając „PRZYWRÓĆ USŁUGĘ”.
Nie, Cloud DBaaS nie pozwala na obniżenie poziomu zasobów.
Nie, Cloud DBaaS nie pozwala na zmianę bazy danych.
Nie, Cloud DBaaS nie pozwala na zmianę wersji bazy danych.
Dzieje się tak, gdy baza danych jest usuwana za pomocą klienta DBMS, a nie za pomocą Panelu sterowania.
Nie, automatyczne kopie zapasowe będą przechowywane przez następne 7 dni.

Ręczne kopie zapasowe będą przechowywane do momentu ich ręcznego usunięcia.
Nie, kopie zapasowe (automatyczne lub ręczne) nie mają wpływu na zasób pamięci.