Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Klonowanie Cennika

7.3.2 Klonowanie Cennika

Aby sklonować Cennik należy przejśc do sekcji ""Panel Partnerski"" -> "Zarządzanie" -> "Zarządzanie cennikami".

Pojawi się tabela przedstawiająca listę Cenników Partnera.


Wybierz ikonę znajdującą się w wierszu z wybranym cennikiem. Otworzy się okno modalne jak poniżejw którym można sklonować Cennik. W ty celu należy podać nazwę cennika oraz wybrać datę rozpoczęcia jego obowiązywania, jak również ustawić go jako Domyślny Cennik.Poprzez sekcję "Zmiana ceny dla klienta" możliwe jest ustalenie ceny dla klienta, podnosząc ją o wybraną kwotę lub procent. Proszę pamiętać, że cena dostosowana do klienta w żadnym wypadku nie może być niższa od ceny przedstawionej w kolumnie "Podstawowy cennik kosztów".
W celu zatwierdzenia zmian wciśnij "Zapisz", a aby anulować operację wciśnij "Anuluj".Operacja klonowania jest możliwa dla wszystkich cenników bez względu na ich status. (aktywny lub usunięty).
Zobacz także
Domyślny Cennik