Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 6 - Profile > Czym są Profile i Uprawnienia?

6.1 Czym są Profile i Uprawnienia?

Panel Kontrolny Partnera dostarczany przez Aruba pozwala na tworzenie niestandardowych Profili, którym można nadać specjalne Uprawnienia skojarzone z Użytkownikami.

Profil jest zestawem uprawnień, które mogą zostać nadane przez Partnera.

Funkcja ta została stworzona w zgodzie z przewidywaniami, iż Partner chciałby zapewnić pewnej grupie Użytkowników (zdefiniowanej przez profil niestandardowy) możliwość przeprowadzania wszystkich lub określonych operacji na Serwerach Cloud (na przykład: tworzenie, archiwizacja, usuwanie, importowanie dysków itp...)
Na przykład jeśli Partner stworzy profil, który pozwala na zarządzanie Serwerem Cloud bez możliwości jego usunięcia i przypisze ten profil do Użytkownika Mario Rossi, ten będzie w stanie wykonać wszelkie operacje z wyjątkiem usunięcia Serwera Cloud.

Aplikacja nie pozwala na sytuację w której Użytkownik nie posiada Profilu. Istnieje specjalny Profil, który jest przypisywany Użytkownikom bez ustalonego Profilu Niestandardowego; profil ten nazywany jest Profilem Firmowym.

Istnieją trzy typy Profili:
 • Profil Niestandardowy: Profil, który może zostać przypisany jednemu lub wielu Użytkownikom
 • Profil Firmowy:
  • w przypadku braku Profilu niestandardowego, jest on przypisywany wszystkim Użytkownikom;
  • w przypadku braku ustawienia Profilu niestandardowego jako Profil Domyślny, posiada on wszystkie uprawnienia;
  • w przypadku ustawienia Profilu niestandardowego jako Profil Domyślny, posiada on takie same uprawnienia jak ustawiony Profil.
  Profil ten jest Profilem sugerowanym przy tworzeniu nowego Użytkownika.
 • Profil Domyślny: profil niestandardowy, który zmienia Profil Firmowy, nadając mu wszystkie wybrane przy tworzeniu uprawnienia. Zostaje automatycznie przypisany do wszystkich Użytkowników skojarzonych z Profilem Firmowym.
Po stworzeniu Profilu, możliwa jest konfiguracja Uprawnień skojarzonych z danym profilem poprzez proces opisany poniżej.

Aby skojarzyć Profil z Użytkownikiem należy wykonać następujące kroki:
 1. stworzyć Profil
 2. przypisać Uprawnienia do Profilu
 3. przypisać Profil do wybranego Użytkownika