Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Zastępowanie Cennika

7.3.4 Zastępowanie Cennika

Aby zastąpić Cennik należy przejść do sekcji "Panel Partnerski" -> "Zarządzanie" -> "Zarządzanie cennikami".

Pojawi się tabela przedstawiająca listę Cenników Partnera.


Wybierz ikonę znajdującą się w wierszu z wybranym cennikiem. Otworzy się okno modalne jak poniżejw którym są wymienieni użytkownicy, którzy zostali skojarzeni z danym Cennikiem. W tej sekcji możliwa jest zamiana parametrów aktywnego cennika z parametrami innego cennika, wybranego z listy pod tabelą. W celu zatwierdzenia zmian wciśnij "Zapisz", a aby anulować operację wciśnij "Anuluj".