Partner > 5 - Zarządzanie Użytkownikami > Usuwanie Użytkownika

5.6 Usuwanie Użytkownika

Aby usunąć Użytkownika należy przejść do sekcji:
"Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami" -> wcisnąć przycisk "Zarządzanie" Użytkownika.

Otworzy się strona jak poniżej.


Po wyborze opcji "Usuwanie użytkownika", zostanie otwarte okno modalne jak poniżej:wciśnij "OK" aby potwierdzić operację lub "Cancel" aby anulować. Przypominamy, że usunięcie Użytkownika jest procesem stałym i nieodwracalnym.