Partner > 9 - Szablony Prywatne > Tworzenie Szablonu Prywatnego

9.1 Tworzenie Szablonu Prywatnego

Usługa Aruba Cloud Computing pozwala Partnerom na tworzenie Szablonów Prywatnych, które można wstępnie skonfigurować, a następnie skojarzyć z nimi Klientów. Partner może zadecydować o cenie oraz okresie rozliczeniowym (godzinowy, miesięczny, na miesiąc kalendarzowy lub na opłacony okres czasu) Szablonu. Możliwe jest ustawienie limitu (minimum i maksimum) liczby zasobów sprzętowych skojarzonych z danym Szablonem Prywatnym.
Przed dodaniem Szablonu Prywatnego do Cennika, należy gos tworzyć poprzez Panel Kontrolny.
Korzystając z danych logowania Panelu Kontrolnego Partnera możliwe jest również zalogowanie do głównego Panelu Kontrolnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o tworzeniu i zarządzaniu Szablonami Prywatnymi należy przejsć do odpowiedniej sekcji Bazy Wiedzy.