Partner > 10 - Usługi niestandardowe > Edytowanie/Usuwanie usługi niestandardowej

10.2 Edytowanie/Usuwanie usługi niestandardowej

Aby zmienić ustawienia usłgu niestandardowych (wcześniej połączonych z klientem) należy:
  • przejść do sekcji "Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami"
  • wcisnąć przycisk "Zarządzanie" przypisany wybranemu użytkownikowi
  • wybrać zakładkę "Zasoby"
  • przewinąć stronę w dół do sekcji "Usługi niestandardowe"

Edytowanie

Wybierz przycisk "Edytuj"  znajdujący się po prawej stronie wiersza danej usługi,dokonaj zmian, a następnie je zapisz.
 
 UWAGA: przypominamy, że zmiany zostaną aktywowane w trybie natychmiastowym i wyświetlone będą w Panelu Kontrolnym skojarzonego użytkownika.

Usuwanie

Aby usunąć usługę niestandardową należy wybrać odpowiedni przycisk "Usuń" w wierszu danej usługi,oraz potwierdzić operację poprzez nowo otwarte okno modalne.


 
 UWAGA: przypominamy, że zmiany zostaną aktywowane w trybie natychmiastowym i wyświetlone będą w Panelu Kontrolnym skojarzonego użytkownika. Jeśli data wygaśnięcia usługi niestandardowej wypada po dacie usunięcia (bazując na rodzaju rozliczenia), usługa będzie wciąż wyświetlana. Nie będzie ona jednak aktywna oraz w Panelu Kontrolnym użytkownika zostanie jej nadany status "NIE W UŻYCIU".