Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 8 - Zarządzanie Produktem > Produkty: typy i zarządzanie

8.1 Produkty: typy i zarządzanie

Panel Kontrolny Partnera pozwala na zarządzanie sprzedażą elementów znajdujących się na platformie dzięki możliwości ustawienia ceny lub Cennika dla każdego z nich. Pojedyńcze elementy są rozumiane jako produkty na sprzedaż.

Typy


W tej sekcji skupimy się na koncepcji produktów oraz ich rodzajach, znajdujących się w Panelu Kontrolnym Partnera. Istnieją dwa rodzaje produktów:
  • Produkty infrastrukturalne: są to wszystkie produkty znajdujące się na platformie. Istnieje możliwość zmiany ceny tych produktów na inną od tej znajdującej się w Podstawowym Cenniku. Produkty infrastrukturalne nie mogą być usunięte: istnieje jedynie możliwość nieprzypisania ich do Cennika, czyli nie wystawić ich na sprzedaż; Produkty te wciąż będą wyświetlone na liście produktów na stronie "Zarządzania Produktami". Tak więc ten typ produktów dzieli się na te, które mogą zostać wycofane ze sprzedaży oraz te, które nie mogą zostać wycofane.
     
    • Produkty, które "mogą być usunięte" to te, których Partner może wycofać ze sprzedaży. Aktualnie ta kategoria zawiera wszystkie wstępnie skonfigurowane szablony systemowe.
    • Produkty, które "nie mogą być usunięte" to te, które nie mogą zostać wycofane z listy produktów oferowanych Klientom. Możliwa jest jedynie zmiana ich ceny. Ta kategoria zawiera zasoby sprzętowe (vCPU, RAM, HD, HD1 ...).
  • Produkty Prywatne: są to produkty stworzone przez Partnera, takie jak Szablony Prywatne. Dla tej kategorii produktów możliwe jest ustawienie ceny oraz czasu trwania usługi (godzinowa, miesięczna, na miesiąc kalendarzowy lub na opłacony czas). Produkty Prywatne mogą być stale usunięte, co oznacza że mogą zostać usunięte z listy produktów na stronie "Zarządzania Produktami".

Zarzązanie


W sekcji "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" -> "Zarzązanie Produktami" możliwe jest wstawienie określonych produktów na jeden lub więcej istniejących Cenników. Po otworzeniu strony pojawi się tabela jak poniżej.Korzystając z dwóch zakładek, znajdujących się nad tabelą, można przeglądać produkty podzielone na kategorie.
  • OS/Szablon: zawiera wszystkie wstępnie skonfigurowane Szablony Systemowe oraz Szablony Osobiste dodane przez partnera.
  • Licencje i dodatki: zawiera Licencje (na przykład Plesk) oraz wszelkie dodatki.
Dla każdego produktu znajdującego się w Cenniku wyświetlone są typ (Infrastrukturalny lub Prywatny), używany Hypervisor oraz Data dodania. Produkty dodane mniej niż miesiąc temu są po prawej stronie zaznaczone symbolem NEW.
Każdy produkt może zostać dodany lub usunięty z Cennika za pomocą poniższych przycisków:
Dodaj Produkt do Cennika
Usuń Produkt z Cennika

Aby wystawić wcześniej stworzony Produkt Prywatny, należy wykonać następujące kroki w Panelu Kontrolnym Partnera. Aktualnie dla Produktów Prywatnych możliwe jest jedynie zarządzanie Szablonami Prywatnymi: