Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 5 - Zarządzanie Użytkownikami > Podgląd szczegółów Użytkownika

5.3 Podgląd szczegółów Użytkownika

Aby sprawdzić szczegóły Użytkownika należy przejść do:
"Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami" -> wcisnąć przycisk  "Zarządzanie" Użytkownika, którego szczegóły chcemy wyświetlić.

Otworzy się strona podzielona na cztery sekcje jak poniżej.

Podsumowanie

Zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych informacji o Użytkowniku.

Zasoby

Pozwala sprawdzić ile oraz jakie Usługi zostały aktywowane przez Użytkownika.

Profil

Wskazuje z którym profilem jest skojarzony dany Użytkownik.

Cennik

Pozwala sprawdzić z którym Cennkiem jest skojarzony dany Użytkownik oraz wyświetlić właściwości każdego elementu Cennika.