Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 5 - Zarządzanie Użytkownikami > Tworzenie Użytkownika

5.1 Tworzenie Użytkownika

Aby stworzyć Użytkownika należy:
 • zalogować się do "Panelu Kontrolnego Partnera"
 • przejść do sekcji "Zarządzanie"

 • wybrać opcję "Zarządzanie użytkownikami" z menu "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" po lewej stronie

 • powinna otworzyć się tabela jak poniżej

 • wciśnij przycisk "Nowy użytkownik" znajdujący się w prawej części tabeli

 • w nowo otwartym oknie "Stwórz użytkownika" wprowadź dane w pola formularza. Możliwe jest dopasowanie Cennika do nowego Użytkownika lub wybór Cennika Domyślnego. Jeśli nie posiadasz Własnych Cenników, Użytkownik automatycznie zostanie przypisany do Cennika Domyślnego.


  W powyższym oknie można znaleźć dwa pola: "Adres email administratora" oraz "Zewnętrzne szczegóły kontaktu".
  • Pole "Adres email administratora" przedstawia adres email, na który będą wysyłane dane logowania nowego klienta. Domyślnie pole zawiera adres email zatwierdzony w czasie Dostosowywania Panelu Kontrolnego Partnera. Adres może być zmieniony wedle uznania, na przykład na adres email użytkownika do którego mają zostać wysłane dane logowania.
    
   Nota Bene: Administrator może zadecydować czy dane logowania nowych użytkowników mają być przesyłane na adres email podany przy dostosowywaniu Panelu Kontrolnego Partnera (Adres Email Administratora), czy mają być przesyłane bezpośrednio do klienta.
  • Pole "Zewnętrzne szczegóły kontaktu" pozwala na skojarzenie nowego profilu z danymi osobowym (przykładowo Mario Rossii), co pozwala na łatwą identyfikację i zarządzanie Użytkownikiem.

  Z sekcji "Profil" możliwe jest skojarzenie Profilu z nowym Użytkownikiem, który został stworzony. Aplikacja automatycznie przypisuje go do "Profilu Firmowego": istnieje możliwość zmiany tego parametru o ile posiadamy przynajmniej jeden Profil Niestandardowy.
  Przypominamy, iż jeśli Administrator nie ustawi Profilu Niestandardowego jako Profil Domyślny, Profil Firmowy będzie posiadał wszelkie uprawniena nadane Użytkownikowi. Oznacza to, że wszystkie operacje dostępne dla Serwera Cloud użytkownika będą aktywowane i możliwe do wykonania.
 • Wciśnij przycisk "Zapisz" i czekaj na potwierdzenie.

 • zostaną wyświetlone dane klienta (Nazwa użytkownika i Hasło). Tworzenie profilu zostanie zatwierdzone oraz zostanie wysłana wiadomość na "Adres Email Administratora" lub na inny podany adres email.
  Przypominamy, że wiadomość zostanie wysłana od nadawcy [email protected]URLControlPanel  (patrz poradnik Jak dostosować Panel Kontrolny).
  Wciśnij "Zamknij" aby zakończyć proces.
Po zakończeniu operacji nowy Użytkownik zostanie wyświetlony na liście Użytkowników.