STORAGE > Object Storage > 3 - Korzystanie z konta Storage