Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 6 - Profile > Łączenie Profilu z Użytkownikiem

6.4 Łączenie Profilu z Użytkownikiem

Istnieją dwa sposoby na połączenie Profilu z Użytkownikiem: Poniżej przeanalizujemy pierwszą opcję.

Aby połączyć Profil z Użytkownikiem należy przejść do:
"Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "PROFILING" -> "Zarządzanie Profilami".

Zostanie wyświetlona tabela z istniejącymi profilami.


znajdź Profil, który chcesz połączyć i kliknij na ikonę Profile skojarzone znajdującą się po prawej stronie. Otworzy się okno modalne jak poniżej.Używająć lsity "Zastępowanie profilu" możesz wybrać Użytkownika, którego chcesz skojarzyć z Profilem. Po wyborze wciśnij przycisk "Dodaj", aby dodać Użytkownika do listy wszystkich Użytkowników skojarzonych z danym Profilem. Po wciśnięciu przycisku "Dodaj", Użytkownik zostanie dodany do listy poniżej.
Jeśli dodasz niewłaściwego Użytkownika do listy, możesz go usunąć używając ikony znajdującej się po prawej strone.
Powtórz operację dla każdego Użytkownika, którego chcesz skojarzyć z Profilem. Po dodaniu Użytkowników, wciśnij przycisk "Zapisz" aby zapisać zmiany. Pojawi się wiadomość potwierdzająca pomyślne przeprowadzenie operacji.