Partner > 3 - Panel Partnerski > Jak dostosować Panel Kontrolny Partnera

3.3 Jak dostosować Panel Kontrolny Partnera

Dostosowanie Panelu Partnerskiego pozwala na stworzenie Panelu nieprzyporządkowanego Aruba Cloud Computing. Aby dostosować Panel Partnerski należy wykonać poniższe kroki:
 • zaloguj się do "Panelu Kontrolnego Partnera"
 • przejdź do sekcji "Dostosuj"

 • wybierz opcję "Panel zarządzania dla partnerów" z menu po lewej stronie

 • zostanie otwarta strona z dwoma sekcjami: "Prezentacja" oraz "Ustawienia email szablonów"

Z sekcji "Prezentacja" możesz wykonać poniższe operacje:
 • zmienić logo
 • zmienić kolor tła dla nagłówka panelu zarządzania dla partnerów
 • wprowadzić tekst stopki

Zmiana logoAby zmienić logo, wystarczy kliknąc przycisk "Select" i zlokalizować plik graficzny z logo na komputerze. Po potwierdzeniu procedury logo zostanie wprowadzone do Panelu i zostanie wyświetlone po prawej stronie. Zapisanie zmian spowoduje pojawienie się logo firmy na samej górze nagłówka.
Dla lepszej jakości grafiki zalecamy korzystanie z pliku w formacie .png, zawierającego logo z przezroczystym tłem.
Logo powinno posiadać wymiary 320 pikseli szerokości oraz 80 pikseli wysokości (plik graficzny przekraczający podane wymiary nie zostanie wprowadzony) i powinien być zapisany w jednym z poniższych akceptowanych formatów:
 • .gif
 • .png
 • .jpg

Zmiana koloru tła nagłówka

 


Aby wybrać kolor tła nagłówka wciśnij przycisk wyznaczający dany kolor. Zostanie otwarte okno palety kolorów, w którym możesz wybrać pożądaną barwę. Paleta kolorów posiada zaawansowane opcje, takie jak: suwak RGB, HSB oraz HSV, dzięki którym możesz dostosować preferowany kolor z absolutną precyzją. Aby zastosować zmiany wciśnij przycisk  "Zapisz".

Wprowadzanie tekstu stopki

Aby wprowadzić tekst stopki należy zedytować odpowiadające temu pole. Tekst stopki nie powinien przekraczać 250 znaków i jest zazwyczaj używany do wyświetlenia informacji oraz danych kontaktowych.

Z sekcji "Ustawienia email szablonów" można wykonać następujące operacje:
 • wprowadzić adres email administratora
 • skonfigurować wiadomość email, przesyłającą dane logowania do użytkowników tworzących nowy profil
 • skonfigurować wiadomość email, przesyłającą nowe Hasło do użytkowników w przypadku Resetu Hasła

Adres email administratora

Wypełnienie pola "Adres email administratora" jest obowiązkowe, gdyż jest ono używane do wskazania adresu email, na który będą wysyłane poniższe informacje:

Dla każdego z powyższych procesów można edytować domyśly adres email (adres email administratora) na który zostaną wysłane szczegółowe informacje.
Na przykład jest możliwe ustalenie adresu email ostatnio stworzonego użytkownika.
"Adres Email Administratora" może być zmieniony w każdym momencie. Sugerujemy dokładne sprawdzenie czy wprowadzony adres email jest poprawny, gdyż wiadomość email dla powyższych procesów jest wysyłany przez system tylko raz. Niezależnie od ilości administratorów korzystających z Panelu Kontrolnego Partnera, można ustawić tylko jeden "adres email administratora".

Wiadomość - Stworzenie użytkownikaW tej sekcji można skonfigurować wiadomość zawierającą dane logowania nowego użytkownika, która zostanie wysłana gdy taki użytkownik zostanie stworzony.
Wstępnie skonfigurowana wiadomość wygląda w następujący sposób:
Gentile Utente i tuoi dati per l'accesso sono i seguenti:

UserName: UserNameCreato
Password: PasswordCreata
Istnieje możliwość jej modyfikacji, o ile poniższe wartości kodu pozostaną niezmienione:
$_USERNAME_$
$_PASSWORD_$
Kody te są niezbędne, aby wysłać nowo wygenerowane dane logowania powiązane z kontem nowego użytkownika.
Interfejs pozwala na zmianę rozmiaru, koloru oraz rodzaju czcionki oraz posiada funkcje typowego programu do pisania.
Wiadomość zostanie wysłana z konta o adresie podobnym do następującego adresu no-reply@URLControlPanel (patrz Jak dostosować Panel Kontrolny).

Wiadomość - Reset HasłaW tej sekcji można skonfigurować wiadomość zawierającą nowe hasło wygenerowane przez użytkownika, która zostanie wysłana w przypadku resetu hasła.
Wstępnie skonfigurowana wiadomość wygląda w następujący sposób:
Gentile UserName la tua password è stata resettata, la nuova password è: NuovaPassword
Istnieje możliwość jej modyfikacji, o ile poniższe wartości kodu pozostaną niezmienione:
$_USERNAME_$
$_PASSWORD_$
Kody te są niezbędne, aby wysłać nowo wygenerowane Hasło powiązane z kontem użytkownika.
Interfejs pozwala na zmianę rozmiaru, koloru oraz rodzaju czcionki oraz posiada funkcje typowego programu do pisania.
Wiadomość zostanie wysłana z konta o adresie podobnym do następującego adresu no-reply@URLControlPanel (patrz Jak dostosować Panel Kontrolny).

Po dokonaniu wszelkich zmian wciśnij przycisk "Zapisz"aby je aktywować. Po zapisaniu zmian, powinna pojawić się informacja jak poniżej: