BACKUP > Backup

Cloud Backup

Witamy w Bazie Wiedzy usługi Cloud Backup. Usługa pozwala na tworzenie kopii zapasowych kont, używanych przy dostępie do panelu sterowania, aby skonfigurować serwery na których można zaplanować tworzenie kopii bezpieczeństwa.

Aby wyświetlić przewodniki poświęcone usłudze Cloud Backup, wybierz jeden z poniższych tematów:

1.1 Ogólne informacje o usłudze Cloud Backup

2.1 Utworzenie Backup Account

2.1.1 Wybór planu taryfowego

2.1.1.1 Ceny pakietów

2.2 Edycja Konta Backup

2.2.1 Zmiana hasła do konta Backup

2.2.2 Zmiana planu taryfowego usługi

2.3 Usunięcie konta Backup

3.1 Pobieranie Agentów Backup

3.1.1 Instalacja Agenta Backup'u

3.1.2 Odinstalowanie klientów Backupu

4.1 Dostęp do panelu zarządzania usługą Backup

4.2 Wyświetlanie i konfiguracja serwerów w panelu zarządzania usługą Backup

4.2.1 Usunięcie serwera z panelu zarządzania usługą Backup

4.2.2 Rekonfiguracja usuniętego serwera

4.3 Zadania: definicja, cechy oraz działanie

4.3.1 Rodzaje zadań

4.3.2 CloudServerBackup: domyślne zadanie

4.3.3 Retention: okres przechowywania danych

4.3.4 Planowanie

4.3.4.1 Konfiguracja czasu

4.4 Tworzenie Zadania

4.4.1 Uruchom Zadanie

4.4.2 Edytuj Zadanie

4.4.3 Synchronizacja Zadania

4.4.4 Błąd tworzenia Zadania

4.5 Przeglądanie historii i logów Zadania

4.5.1 Niewykonane Zadanie

4.6 Przywracanie Backup’u

4.6.1 Przywracanie danych z innego serwera

4.7 Usunięcie Zadania

5.1 Co to jest "Bare-Metal Restore"?

5.2 Tworzenie zadania w Bare-Metal Restore

5.3 Wykonanie zadania w Bare-Metal Restore

5.4 Kasowanie zadania w Bare-Metal Restore

5.5 Odzyskiwanie danych poprzez Bare-Metal

5.5.1 Odczytanie parametrów Bare-Metal potrzebnych do przywrócenia danych

5.5.2 Odzyskanie danych za pomocą Bare-Metal na serwerze Cloud z VMware

5.5.3 Odzyskanie danych za pomocą Bare-Metal na serwerze Cloud z Hyper-V