Partner > 9 - Szablony Prywatne > Edytowanie Szablonu Prywatnego

9.3 Edytowanie Szablonu Prywatnego

Aby edytować Szablon Prywatny należy przejść do:
"Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" -> "Zarządzanie szablonami".

Zostanie wyświetlona tabela zawierająca listę Szablonów Prywatnych załadowanych przez Partnera.Po wybraniu ikony , znajdującej po prawej stronie wiersza każdego Szablonu Prywatnego, otworzy się okno modalne "Edytowanie szablonu" jak poniżejpoprzez które możliwa jest zmiana "Nazwy produktu" oraz włączenie opcji "Eksportowalny".
Po potwierdzeniu operacj przez wciśnięcie przycisku "Zapisz", wszelkie zmiany zostaną zachowane. Nazwa Szablonu Prywatnego zostanie zmieniona oraz jego specyfikacje zostaną eksportowane do nowych Serwerów Cloud jak i istniejących serwerów przypisanych temu Szablonowi.