Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 12 - Zaawansowane Funkcje > Jak użyć filtrów dla tabel

12.1 Jak użyć filtrów dla tabel

W poszczególnych tabelach z danymi można znaleźć funkcje filtrujące, które mogą zostać ustawione poprzez użycie następujących grup ikon:Za pomocą tej funkcji możliwe jest utworzenie złożonych kryteriów filtrowania, używając prostego graficznego interfejsu oraz wybierając rodzaj danych w polach poniżej
.

Aby stworzyć warunki filtrowania skojarzone z wybranymi wyrażeniami należy:
 1. rozpocząć proces poprzez wybór operatora logicznego z listy sugerowanych (AND, OR, NOT AND, NOT OR)

 2. później należy wybrać rodzaj danych, które mają zostać przefiltrowane; po kliknięciu na nazwę pola, zostaną zasugerowane wszystkie pola z tabeli, które mogą zostać przefiltrowane

 3. Na koniec w polu należy wybrać operator porównania (z zasugerowanych) oraz, jeśli jest to konieczne, ustawić wartość porównania

 4. Zaakceptuj wyrażenia dodane do filtra poprzez wciśnięcie przycisku "Zastosuj filtr"

Po załadowaniu filtra w tabeli poniżej wyświetlone zostaną jedynie zapisy, które spełniają wszyskie wstępnie ustawione kryteria.

Za pomocą filtra można przeprowadzić poniższe operacje:
 • dodać wyrażenia  można dodać i ustawić wszystkie poszczególne wyrażenia, które mają zawierać się w tym samym operatorze logicznym
 • stworzyć nową grupę warunkową, wybierając dodatkowy operator logiczny oraz wprowadzając nowe indywidualne wyrażenia

 • usunąć wyrażenia lub expressions or grupy warunkowe  poprzez usunięcie grupy warunkowej, wszystkie wyrażenia znajdujące się w tej grupie również
  zostaną usunięte. Główna grupa (źródło) nie może zostać usunięta