Szyfrowanie w spoczynku

Usługa jest domyślnie włączona i nie wymaga dodatkowej aktywacji.

Szyfrowanie w spoczynku jest typem szyfrowania, który chroni dane zapisane na dyskach. Dane są szyfrowane jeszcze przed zapisaniem na dysku i wymagają odszyfrowania przed ich wykorzystaniem. Tego typu szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo danych w przypadku nieuprawnionego dostępu.
Dane w spoczynku są chronione przez szyfrowanie symetryczne (AES) o 256 bitowym kluczu.