Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 4 - Zarządzanie Administratorami > Zarządzanie Administratorem

4.1 Zarządzanie Administratorem

Aby zarządzać Administratorem, należy przejść do sekcji ""Panel Partnerski"" -> "Zarządzaj" -> "Zarządzanie Administratorami".

Powinna pojawić się tabela z listą Administratorów Partnera.Dla każdego Administratora Partnera wyświetlone są następujące dane:
  • Użytkownik - kod konta
  • Status - aktywny/zawieszony/usunięty
  • Kontakt - dane kontaktowe
  Po prawej stronie tabeli znajdują się także 3 ikony:
  jesli aktywna, pozwala na zmianę "Hasła" powiązanego z kontem Administratora
   (dezaktywowany/aktywny/zawieszony) zielona pozwala "Zawiesić" Administratora; pomarańczowa pozwala "Reaktywować" Administratora
  jeśli aktywna, pozwala na "usunięcie" Administratora

W lewej dolnej części tabeli znajduje się listadzięki której możliwe jest przeprowadzenie akcji (Włącz / Wyłącz / Resetowanie hasła) dla jednego lub więcej Administratorówzależnie od Administratorów wybranych w tabeli.