Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 7 - Zarządzanie Cennikiem > Tworzenie Cennika

7.2 Tworzenie Cennika

Aby stworzyć Cennik należy:
  • zalogować się do ""Panelu Partnerskiego""
  • przejść do sekcji "Zarządzanie"

  • wybrać nagłówek "Zarządzanie cennikami" z menu po lewej stronie

  • zostanie otwarta tabela jak poniżej
  • wciśnij przycisk "Nowy Cennik" w prawym górnym rogu tabeli

  • Otworzy się okno modalne "Tworzenie cennika", w którym można wprowadzić nazwę Cennika, wybrać datę rozpoczęcia obowiązywania oraz ustawić Cennik jako Domyślny Cennik (automatycznie kojarzony z każdym nowym użytkownikiem). W kolumnie "Zmiana ceny dla klienta" możliwe jest podniesienie ceny każdego produktu (zarówno o kwotę jak i procent) dla klienta względem Podstawowego cennika kosztów. Proszę pamiętać, że cena dostosowana do klienta w żadnym wypadku nie może być niższa od ceny w Podstawowym Cenniku.  • Wciśnij przycisk "Zapisz" aby potwierdzić operację i czekaj na potwierdzenie,

  • wciśnij przycisk "Zamknij" aby zakończyć proces tworzenia cannika
Po zakończeniu procedury nowy Cennik będzie wyświetlony na liście Cenników. Nowy cennik zostanie natychmiastowo zarejestrowny i wszystkie ikony niezbędne do zarządzania zostaną aktywowane.