Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner  /  2 - Zarządzanie stanem konta Partnera  /  Brak środków na koncie i limit konta

2.3 Brak środków na koncie i limit konta

 PAMIĘTAJ: doładowanie stanu konta (po jego wyczerpaniu) nie oznacza reaktywacji usług, które zostały wyłączone/odłączone/zarchiwizowane przez system: klient jest odpowiedzialny za tę operację (patrz poradnik).
Kiedy stan konta Partnera zostanie wyczerpany, wszystkie usługi opłacane dziennie (na przykład: Cloud Server Pro) zostaną wyłączone i nie będzie możliwości ich uruchomienia bez uprzedniego doładowania stanu konta o co najmniej 10,00 Euro+VAT (lub kwoty niezbędnej do reaktywacji usług), o ile Partner wcześniej nie uzgodnił Limitu Konta z Aruba. W przypadku uzgodnienia limitu, servery Cloud zostaną wyłączone po jego wykorzystaniu. (patrz właściwy poradnik).

Jeśli tydzień po wyczerpaniu stanu konta (lub jeśli Limit Konta zostanie wyczerpany) nie zostanie wykonane doładowanie o kwocie co najmniej 10,00 Euro+VAT (lub kwocie niezbędnej do reaktywacji usług), Cloud Server Pro zostanie automatycznie zarchiwizowany, a wszystkie zasoby sieciowe zostaną odłączone.

Jeśli dziesięć dni po archiwacji nie zostanie wykonane doładowanie o kwocie co najmniej 10,00 Euro+VAT, wszystkie Cloud Server Pro oraz zakupione zasoby zostaną usunięte.

Jeśli Stan Konta zostanie wyczerpany, zasoby opłacane miesięcznie (na przykład: Cloud Server Smart, Load Balancer, Unified Storage itp...), pozostaną aktywne na czas, na który zostały opłacone. Po tym czasie zostaną wyłączone/odłączone/deaktywowane na czas siedemnastu dni, a później usunięte.

 
 PAMIĘTAJ: proces usunięcia nie może zostać cofnięty i nie ma możliwości odzyskania danych oraz konfiguracji.

Zasoby opłacane godzinowo / miesięcznie/ jednorazowo

Dni od wyłączenia usługi 0/7 8/17 >17
Status Kredytu/Limitu Kredytowego Wystarczający Niewystarczający
Cloud Server Pro włączony wyłączony archiwizowany usunięty
Cloud Server Smart włączony wyłączony usunięty
Virtual Switch podłączony wyłączony usunięty
Additional Public IP podłączony wyłączony usunięty
Additional FTP space aktywny wyłączony usunięty
MS SQL Server License* aktywny wyłączony usunięty
RDS License* aktywny wyłączony usunięty
Parallels Plesk License* aktywny wyłączony usunięty
∟ Add-on aktywny wyłączony usunięty
Parallels Plesk License* aktywny wyłączony usunięty
∟ SMS Notification aktywny dezaktywowany
Unified Storage podłączony odłączony usunięty
Private Cloud podłączony konto odłączone usunięty
Pay-per-use Backup aktywny konto odłączone usunięty
Package Backup aktywny konto odłączone usunięty
Pay-per-use Object Storage aktywny konto odłączone usunięty
Object Storage - per package aktywny konto odłączone usunięty
Monitoring Plans aktywny wyłączony usunięty
Monitoring Free Plan aktywny wyłączony usunięty
SMS Notification aktywny dezaktywowany
Gestione DNS aktywny wyłączony usunięty
* Licencje są powiązane z szablonem Cloud Server Pro/Smart

Zasoby opłacane rocznie

Dni od wyłączenia usługi 0/30 31/70 >70
Status Kredytu/Limitu Kredytowego Wystarczający Niewystarczający
Domain Name aktywny dezaktywowany
Okres dezaktywacji
dezaktywowany
Okres odzysku
usunięty
∟ Whois Privacy aktywny aktywny aktywny usunięty

Legenda

 
usługa dostępna: usługa jest aktywna i działająca;
 
usługa niedostępna: na tym etapie istnieje możliwość reaktywacji usługi po doładowaniu kredytu;
 
usługa usunięta: usługa jest permanentnie usunięta;