Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner  /  11 - Raporty i statystyki  /  Generowanie statystyk

11.2 Generowanie statystyk

Aby uzyskać dostęp do podglądu Trendu Wydatków należy:
 • zalogować się do "Panelu Partnerskiego"
 • przejść do sekcji "Stan konta"

 • wybrać nagłówek "Statystyki" z menu po lewej stronie

  zostanie otwarta strona jak poniżejW tej sekcji można monitorować trend Dziennych Wydatków, podzielonych w grafice na:
 • Dzienne Wydatki: kwota, którą Partner płaci na porządku dziennym za usługi, które zostają odsprzedane
 • Dzienne Wydatki Klientów: kwota, którą Partner pobiera od klientów za swoje usługi.
Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami wyznacza zysk Partnera.

W górnej części strony znajduje się wyszukiwarka, pozwalająca na filtrowane różnych parametrów:
 • Data rozpoczęcia: data rozpoczęcia okresu, który chcemy monitorować
 • Data zakończenia: data zakończenia okresu, który chcemy monitorować
 • Klient: klient, którym jesteś zaniteresowany
 • Typ zasobów: zasób, który chcemy monitorować
 • Datacenter: centrum danych, które chcemy monitorować
 • Waluta: waluta, w której chcemy otrzymywać raport
Po edycji parametrów pojawi się nowa grafika trendu wydatków oraz zostaną zaktualizowane informacje w dolnej części strony.

Raport wygenerowany w dolnej części strony wyświetla następujące dane:
 • Datacenter: centrum danych na którym znajduje się Zasób w danym dniu
 • Charge Date: the date on which the resource was provided
 • Typ zasobów: typ zasobu dostarczonego danego dnia
 • Produkt: nazwa produktu
 • Ilość: ilość zasobów przydzielonych danego dnia
 • Koszta klienta: kwota, którą klienci zapłacili Partnerowi danego dnia za uzyskane Zasoby
 • Koszta Firmy: kwota, którą Partner zapłacił za dostarczenie Zasobu do Klientów danego dnia
 • Marża: różnica pomiędzy Kosztami Klietna oraz Kosztami Firmy, Marża Partnera za zasoby dostarczone danego dnia
Istnieje możliwość eksportowania wygenerowanych danych do plików różnego formatu (.xls, .csv oraz .doc), korzystając z ikon dostępnychw prawym górnym rogu raportu: