Partner > 8 - Zarządzanie Produktem > Łączenie Produktu z Cennikiem

8.2 Łączenie Produktu z Cennikiem

 UWAGA: przypominamy, że aby przystąpić do sprzedaży nowego ppoduktu należy upewnić się, czy usługa (powiązana z danym produktem) została aktywowana w Panelu Kontrolnym Partnera > Dostosuj > Usługi > Zarządzanie Usługami.
Aby wystawić Produkt na sprzedaż, musi on być skojarzony z jednym lub więcej Cenników. Można to zrobić przechodząc do:

"Panel Kontrolny Partnera" -> "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" -> "Zarządzanie produktami".

Pojawi się tabela z listą Produktów.
 

 
  Wybierz kategorię Produktu, który ma zostać wystawiony na sprzedaż: "OS/Szablon", "Licencje i Extensions", "Inne".Wciśnij zieloną ikonę, znajdującą się po prawej stronie wiersza z Produktem.
Pojawi się okno modalne jak poniżej,

 
w którym wyświetlone są Cenniki stworzone przez Partnera. Wybierz jeden lub więcej Cenników, w których ma znaleźć się nowy Produkt. Aby potwierdzić proces wciśnij przycisk "Dodaj".
Po zakończeniu operacji wybrany produkt znajdzie się w Cenniku z którym został skojarzony. Klient Partnera (skojarzony z danym Cennikiem) będzie miał możliwość wyboru Produktu w czasie składania zamówienia.