Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Partner > 3 - Panel Partnerski > Jak dostosować usługi dodatkowe

3.5 Jak dostosować usługi dodatkowe

Usługa Aruba Cloud Computing zaopatruje swoich Partnerów w pożyteczne narzędzia do otrzymywania powiadomień, gdy ich stan konta (lub limit konta, o ile posiadany) jest niższy od ustalonej wartości progowej lub został wyczerpany.

Aby skonfigurować usługi dodatkowe należy wykonać poniższe kroki:
  • zaloguj się do "Panelu Kontrolnego Partnera"
  • przejdź do sekcji "Dostosuj"

  • wybierz opcję "Zewnętrzne usługi" z menu "Dostosowywanie" po lewej stronie

  • powinno się pojawić okno z dwoma sekcjami: "Ustawienia API" oraz "Test"

Ustawienia APIZ sekcji  "Ustawienia API" możliwa jest konfiguracja adresu URL serwisu internetowego, wprowadzonego przez Partnera w celu zarządzania wydarzeniami, oraz konfiguracja odpowiadających mu danych logowania (Nazwa użytkownika i Hasło).

Po dokonaniu wszelkich zmian wciśnij przycisk "Zapisz"aby je aktywować. Po zapisaniu zmian, powinna pojawić się informacja jak poniżej:

TestZ sekcji "Test" możliwe jest przetestowanie usługi wysyłania powiadomień dla funkcji "Osiągnięcie Wartości Progowej" oraz "Wyczerpany Stan Konta".
Każda z tych funkcji może być wybrana z rozwijanej listy dostępnej w polu "Typ Testu"Po dokonaniu wszelkich zmian wciśnij przycisk "Zapisz"aby je aktywować. Po zapisaniu zmian, powinna pojawić się informacja jak poniżej:

Przykładowa dokumentacja

Plik CreditEventReceiver.wsdl określa umowę, która musi zostać zaimplementowana przez pożądaną usługę, w celu otrzymywania powiadomień dotyczących stanu konta użytkownika. Webservice określa 2 metody:
  1. ReceiveThresholdReached: ta metoda jest stosowana, gdy wartość progowa stanu konta ustalona przez użytkownika zostanie przekroczona
  2. ReceiveCreditExhausted: ta metoda jest stosowana, gdy użytkownik zużyje dostępne środki
Plik CreditEventReceiver-Sample dołączony do dokumentacji jest przykładem jak wdrożyć taką usługę. Przykład ten jest stworzony na paltformie .Net, jednak doradzamy publikowanie go na sprzęcie z oprogramowaniem Windows z zainstalowanymi IIS oraz .Net 4.0 framework.
W pliku CreditEventReceiver.asmx.cs znajdują się 2 "// TODO: Add logic here" komentarze, które wskazują w którym momencie należy wstawić logikę, aby zarządzać ostrzeżeniem. Następnie przykład korzysta z danych logowania, znalezionych w pliku AuthHeader.cs, aby zarządzać uwierzytelnianiem:
  • "required username"
  • "required password"
Właściwości AuthUserName oraz AuthPassword muszą być poddane edycji, aby zapewnić poprawne i dynamiczne uzyskiwanie danych logowania. Scarica il file .zip.