Partner > 1 - Jak zostać Partnerem? > Jak rozpocząć sprzedaż

1.3 Jak rozpocząć sprzedaż

Zaloguj się do Panelu Zarządzania

 • Przejdź do strony https://admin.partner.cloud.it i wprowadź dane logowania Twojego konta.
 • Gdy się zalogujesz, wyświetli się Twój Panel Partnera.

Dostosuj adresy URL w Panelu Zarządzania

Przejź do "Dostosuj" -> "Dostosowanie" - > "Usługi" - > "Panel Zarządzania"
 • Wprowadź adres URL Panelu Zarządzania, na przykład DOMAINNAME.IT.
 • Wprowadź adres URL do resetowania hasła (jeśli chcesz go ustawić).

Wybierz usługi, które chcesz aktywować

Przejdź do "Dostosuj" -> "Dostosowanie" - > "Usługi" - > "Zarządzanie usługami"
 • Wybierz usługi, które chcesz aktywować. Dla usług obliczeniowych można także wybrać które centra daty aktywować.

Dostosuj Twój Panel Partnera

Przejdź do sekcji "Dostosuj " -> "Dostosowanie" -> "Panel Zarządzania Panelu Partnera"
 • Zaktualizuj Twoje logo (szerokość 320 pikseli, wysokość 80 pikseli, format .gif .png, .jpg).
 • Wybierz kolor tła nagłówka.
 • Wprowadź tekst do stopki.
 • Wprowadź adres email administratora.
 • Dostosuj wiadomości email (dla utworzenia nowego użytkownika oraz resetu hasła).

Dostosuj Twój Panel Zarządzania

Przejdź do sekcji "Dostosuj" -> "Dostosowanie" -> "Panel Zarządzania"
 • Zaktualizuj Twoje logo (szerokość 160 pikseli, wysokość 110 pikseli, format .gif .png, .jpg).
 • Wybierz kolor tła nagłówka.
 • Wybierz "Motyw panelu Zarządzania".
 • Wybierz czy chcesz aktywować pomoc lub wprowadzić dodatkowe pozycje.
 • Wybierz czy chcesz aktywować Aruba KB.
 • Wybierz na które centrum danych mają zostać umieszczone usługi.

Stwórz Cennik, zaczynając od Cennika Podstawowego

Przejdź do sekcji "Zarządanie" -> "ZARZĄDZANIE CENNIKAMI" -> "Zarządzaj Cennikami"
 • Wciśnij przycisk "Nowy cennik", aby wprowadzić nazwę Cennika oraz ustalić przedział cenowy dla każdego produktu (cena ustalona przez Partnera w żadnym wypadku nie może być niższa od tej podanej w Cenniku Podstawowym.

Utwórz profil i przypisz uprawnienia

Przejdź do sekcji "Zarządzanie" -> "Zarządzanie Profilami" -> "Zarządzaj Profilami"
 • Kliknij przycisk "Nowy Profil", wprowadź "Nazwę Profilu" i wybierz czy ma to być "Profil domyślny".
Przejdź do sekcji "Zarządzanie" -> "Zarządzanie Profilami" -> "Zarządzaj Uprawnieniami"
 • Wybierz uprawnienia, które chcesz nadać Profilowi.

Stwórz użytkownika, doładuj stan konta oraz ustal limit konta, aby skojarzyć go z cennikiem

Przejdź do sekcji "Zarządzanie" -> "Zarządzanie Użytkownikami"
 • Kliknij przycisk "Nowy Użytkownik", wprowadź niezbędne dane i wybierz:
  • kwotę, którą chcesz przypisać "Stanowi Konta" oraz "Limitowi Stanu Konta";
  • cennik, który chcesz skojarzyć z Użytkownikiem;
  • "Profil", który chcesz skojarzyć z Użytkownikiem;