Partner > 9 - Szablony Prywatne > Ładowanie Szablonu Prywatnego

9.2 Ładowanie Szablonu Prywatnego

Po stworzeniu Szablonu Prywatnego poprzez Panel Kontrolny należy go załadować poprzez Panel Kontrolny. Aby to zrobić:
  • zaloguj się do "Panelu Partnerskiego"
  • przejdź do sekcji "Zarządzanie"

  • wybierz opcję "Zarządzanie szablonami" z menu "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ"

  • otworzy się strona jak poniżej,
  • kliknij przycisk "Nowy Szablon",

  • otworzy się okno modalne, w którym należy wybrać jeden z Szablonów Prywatnych stworzonych przez Partnera z poziomu Panelu Kontrolnego.

  • Po wybraniu Szablonu należy wprowadzić "Nazwę produktu", który ma być skojarzony z Szablonem, zdecydować czy Szablon ma być "Eksportowalny" przez Klienta (pozwolenie lub zablokowanie tworzenia obrazu wybranego Szablonu Prywatnego przez Klienta) oraz ustalić ceny i okres rozliczeniowy w celu zaplanowania płatności.

  • Aby zakończyć proces ładowania nowego produktu wciśnij przycisk "Zapisz".
  • Po zakończeniu procesu ładowania Szablonu Prywatnego będzie on wyświetlony w sekcji "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" -> "Zarządzanie szablonami".