Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

4.4.3 Synchronizacja Zadania

W przypadku przemieszczeń (różnić) pomiędzy klientem backupu, który jest na serwerze a panelem zarządzania usługa backupu, proces synchronizacji może je wyeliminować.

Aby wykonać proces synchronizacji postępuj zgodnie z instrukcją:
  • Z listy "Select Action" znajdującej się po prawej stronie zadania, wybierz opcję "Synchronize".

  • Otworzy się okno "Synchronize".

  • Proces jest automatyczny.

  • Jeśli chcesz przerwać proces synchronizacji wciśnij "Stop".