Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BACKUP > Backup > 3 - Agenty Backup > EVault > Pobieranie Agentów Backup

3.1 Pobieranie Agentów Backup

Po utworzeniu Konta Backup w Panelu Kontrolnym, pierwszym krokiem jest zainstalowanie Agenta Backup na Serwerze kopi bezpieczeństwa (całkowity lub częściowy backup).

Agent Backup może być pobrany z Panelu Kontrolnego Cloud Backup w sekcji "NARZĘDZIA > Pobierz Agenta".Do wyboru jest kilka Agentów Backup:

Linux

Agent Linux x64 8.83.8124
 • CentOS 8 (up to Update 1)
  CentOS 7 (up to Update 7)
  Debian 10 (up to Update 1)
  Debian 9 (up to Update 8)
  Debian 8 (up to Update 10)
  openSUSE Leap 15.0/15.1
  Oracle Linux Server 8
  Oracle Linux Server 7 (up to Update 7)
  Red Hat Enterprise Linux Server 8.0
  Red Hat Enterprise Linux Server 7 (up to Update 8)
  SUSE Linux Enterprise Server 15/15.11
  SUSE Linux Enterprise Server 12 (SP1 to SP4)
  Ubuntu Server 18.04
  Ubuntu Server 16.04
  Ubuntu Server 14.04
Oracle Plugin Linux x64 8.83.8124
 • Oracle Linux Server 7 (up to Update 7)
  Red Hat Enterprise Linux 7 (up to Update 8)
  SUSE Linux Enterprise Server 12 (SP1 to SP4)
Agent Linux 8.13.5255
 • SUSE Linux Enterprise Server 12
  SUSE Linux Enterprise Server 11
  SUSE Linux Enterprise Desktop 11
  openSUSE Linux Enterprise Server 13.2
  openSUSE Linux Enterprise Server 13.1
  Red Hat Enterprise Linux Server 6
  Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
  CentOS 6 (Update 6)
  Oracle Linux Server 6 (Update 6)
  Ubuntu Server 16.04
  Ubuntu Server 14.10
  Ubuntu Desktop 14.10
  Ubuntu Server 14.04
  Ubuntu Desktop 14.04
  Ubuntu Server 12.04 LTS
  Debian 8.5
  Debian 7.8
  Debian 6.0.10
Agent Linux x64 8.13.5255
 • SUSE Linux Enterprise Server 12
  SUSE Linux Enterprise Server 11
  SUSE Linux Enterprise Desktop 11
  openSUSE Leap 42.2
  openSUSE Linux Enterprise Server 13.2
  openSUSE Linux Enterprise Server 13.1
  Red Hat Enterprise Linux Server 7
  Red Hat Enterprise Linux Workstation 7
  Red Hat Enterprise Linux Server 6
  Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
  CentOS 7
  CentOS 6
  Oracle Linux Server 7
  Oracle Linux Server 6
  Ubuntu Server 16.04
  Ubuntu Server 15.04
  Ubuntu Server 14.10
  Ubuntu Desktop 14.10
  Ubuntu Server 14.04
  Ubuntu Desktop 14.04
  Ubuntu Server 12.04 LTS
  Debian 8.8
  Debian 7.8
  Debian 6.0.10
Oracle Plugin Linux x64 8.13.5255
 • Red Hat Enterprise Linux 7
  Red Hat Enterprise Linux 6
  SUSE Linux Enterprise Server 12
  SUSE Linux Enterprise Server 11
  Oracle Linux Server 7
  Oracle Linux Server 6
Oracle Plugin Linux 8.13.5255
 • Red Hat Enterprise Linux 6 (Update 9)
  SUSE Server Linux Enterprise 11 (SP3)
  Oracle Linux 6 (Update 9)

Windows

Agent Windows x64 8.90.1038
 • Windows Server 2019
  Windows Server 2016
  Windows 10
  Windows Server 2012 R2
  Windows 8.1
  Windows Server 2012
  Windows 8
  Windows Server 2008 R2 SP1
  Windows 7 SP1
  Windows Server 2008 SP2
Agent Windows x64 8.31.7896
 • Windows Server 2016
  Windows 10
  Windows Server 2012 R2
  Windows 8.1
  Windows Server 2012
  Windows 8
  Windows Server 2008 R2 SP1
  Windows 7 SP1
  Windows Server 2008 SP2
Agent Windows 8.31.7896a
 • Windows 10
  Windows 8
  Windows 8.1
  Windows Server 2008 R2 SP2
  Windows 7 SP1
Agent Windows x64 7.34.4009a - (legacy)
 • Windows Server 2012 R2
  Windows Server 2012
  Windows Storage Server 2012
  Windows Small Business Server 2011
  Windows Server 2008 R2
  Windows Storage Server 2008 R2
  Windows Server 2008
  Windows Small Business Server 2008
  Windows Storage Server 2008
  Windows Server 2003 R2
  Windows Server 2003
Agent Windows 7.34.4009a - (legacy)
 • Windows Server 2008
  Windows Storage Server 2008
  Windows Server 2003 R2
  Windows Server 2003
  Windows Server 2012 R2
  Windows Server 2012
  Windows Server 2008 R2

System Restore

System Restore 8.90
 • Windows BareMetal Restore x64
System Restore 8
 • BareMetal Restore x64
System Restore (legacy)
 • BareMetal Restore Agent 7
Przeczytaj przewodnik jak zainstalować Agenta Backup na Serwerze: