BACKUP > Backup > 4 - Panel zarządzania usługą Backup > EVault > Retention: okres przechowywania danych

4.3.3 Retention: okres przechowywania danych

Okres "Retention" wskazuje ilość czasu przechowywania Twoich danych: minimalną ilość backup-ów (Copies Online), którą chcesz przechowywać online i na ile dni (Days Online). System posiada trzy prekonfigurowane opcje "Retention" o poniższych parametrach dla każdego zadania i serwera:
 
Retention Name Days Online Copies Online
Daily 7 7
Monthly 365 12
Weekly 31 5
Wartość "Days Online" wskazuje przez ile dni backup będzie przechowywany online.
Wartość "Copies Online" wskazuje minimalną ilość kopii dostępnych dla zadania.

UWAGA: zmiany dokonywane (tworzenie/edytowanie/usuwanie) na okresie "Retention" będą miały zastosowanie dla wszystkich zadań powiązanych z wybranym serwerem.
 
Poniżej znajduje się przykład okresu Retention ustawiony na Daily dla backupu pliku, który jest zmieniany codziennie. Przypuśćmy, że zaczynamy w poniedziałek: wykonujemy pełną kopię pliku podczas pierwszego backupu; przez następne sześć dni system rejestruje tylko zmiany wykonywane na pliku. W ósmy dzień (następny poniedziałek), system scali razem pierwszą kopię (pełną) i późniejsze zmiany. Dziewiątego dnia (następny wtorek), taka sama operacja będzie wykonana dla ostatniego backupu i zmiany jakie były wykonane w dniu następnym.Z powyższych ustawień okresu Retention zawsze będziesz miał 7 kopii backupu zachowanych przez 7 dni.
Nowe zadania (Jobs) będą automatycznie konfigurowane według ustawień "Retention - Daily". W celu podejrzenia typów Retention Types idź do strony ze szczegółami serwera, następnie w sekcji "Retention Types" wejdź w "Advanced".

Edycja "Retention type"

Kliknij ikonę "Edit Retention Type", która znajduje się po prawej stronie,

pojawi się okno podobne do poniższego:zmień parametry i potwierdź je klikając "Save".

Usuwanie "Retention Type"

Kliknij ikonę "Delete Retention Type", która znajduje się po prawej stronie,

i potwierdź usuwanie klikając przycisk "Yes":Nie można usunąć "retention type", które powiązane jest z zadaniem.

Tworzenie "Retention type"

Kliknij przycisk "Create Retention Type", który znajduje się po prawej stronie,

pojawi się okno podobne do poniższego:wprowadź wymagane parametry i kliknij przycisk "Save".