BACKUP > Backup > 5 - Bare-Metal Restore > EVault > Co to jest "Bare-Metal Restore"?

5.1 Co to jest "Bare-Metal Restore"?

Definicja

Bare Metal jest kopią zapasową umożliwiającą odtworzenie danych nawet w przypadku dużych awarii uniemożliwiających uruchomienie systemu operacyjnego. Tworzy bowiem kopie całego dysku (łącznie z partycjami i danymi startowymi).
Bare Metal tworzy kopie min:
  • systemu operacyjnego
  • zainstalowanych aplikacji
  • ustawień konfiguracyjnych
  • sterowników