Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BACKUP > Backup > 4 - Panel zarządzania usługą Backup > EVault > Przeglądanie historii i logów Zadania

4.5 Przeglądanie historii i logów Zadania

Aby zobaczyć historię i zadań (Job) postępuj zgodnie z instrukcją:
  • Z listy "Select Action" znajdującej się po prawej stronie, wybierz opcję "History / Logs".

  • Otworzy się okno "History / Logs".

  • Możesz wyszukiwać wpisy po dacie i logu.