BACKUP > Backup > 4 - Panel zarządzania usługą Backup > EVault > Zadania: definicja, cechy oraz działanie

4.3 Zadania: definicja, cechy oraz działanie

Opis

Zadanie (Job) reprezentuje zaplanowany backup dla wybranego serwera i jest konfigurowany z panelu zarządzania usługą Backup. Zadania są wyświetlane na stronie ze szczegółami każdego serwera,



w sekcji "Computers".

Cechy

Każde zadanie posiada parametry:
 • Name - nazwa przypisana do zadania;
 • Job Type - typ zadania;
  • Local System (dla Linux i serwerów Windows);
  • NFS Files (dla serwerów Linux) - UNC Files (dla serwerów Windows)
 • Description - opis zadania;
 • Last Backup Status - status ostatniego backupu (jeśli został wykonany);
 • Last Run - data i czas ostatniego przeprowadzonego backupu;

Akcje

Dla każdego zadania powiązanego z serwerem można wykonać akcje, które znajdują się w menu "Action".

 • Edit Job (Edytuj zadanie)
 • View / Add Schedule (Zobacz / Dodaj harmonogram)
 • Run Job (Wykonaj zadanie)
 • Restore (przywróć) backup wykonany przez zadanie
 • Synchronize (synchronizacja) zawartości
 • Zobacz (historię/logi) History / Logs
 • Delete Job (Usuń zadanie)

6.1