Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BACKUP > Backup > 3 - Agenty Backup > EVault > Odinstalowanie klientów Backupu

3.1.2 Odinstalowanie klientów Backupu

Odinstalowanie klienta backupu z serwera Windows

Zaloguj się do serwera Windows (RDP) i postępuj zgodnie z instrukcją:
 • idź do panelu sterowania ("Start" > "Control Panel")
 • wybierz opcję "Programs and Features"
 • kliknij prawym przyciskiem myszy na kliencie "EVault Software Agent" a następnie kliknij przycisk "Unistall"
 • w oknie dialogowym kliknij "Yes"

 • wybierz opcję "Total Uninstall" i potwierdź klikając "Next >"

Po odinstalowaniu klienta Backupu możesz usunąć serwer z panelu zarządzania Backup. Sugerujemy restart serwera.

Odinstalowanie klienta backupu z serwera Linux

Zaloguj się do serwera Linux (SSH) i postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Uruchom poniższe z linii poleceń:
  /opt/BUAgent/uninstall.sh
  wciśnij klawisz enter
  VVAgent is still running. Do you wish to stop it? ([Y]/n)
  wprowadź literę y i wciśnij klawisz enter
  This will remove jobs, settings, etc. (y/[N])
  wprowadź literę y i wcićsnij klawisz enter
Po odinstalowaniu klienta Backupu możesz usunąć serwer z panelu zarządzania Backupl. Sugerujemy restart serwera.
 
  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z naszymi ekspertami.