4.5.1 Niewykonane Zadanie

Jeśli zadani (Job) będzie miało status 'nie powiodło się' (failed) na stronie podsumowującej serwera,ikona "Attention" pojawi się w kolumnie "Status".Poprzez kliknięcie Serwera, zadanie pojawi się jako nieudane wraz z ikoną "Failed".Zadanie mogło nie zostać wykonane z różnych powodów, oto kilka z nich:
  • zasoby powiązane z Twoim pakietem nie pozwalają na jego uruchomienie;
  • serwer nie był osiągalny podczas połączenia;
  • serwer jest wyłączony;
Niezależnie od przyczyny, możesz sprawdzić historię w celu znalezienie przyczyny. Można uruchomić zadanie manualnie po odnalezieniu przyczyny problemu.