BACKUP > Backup > 5 - Bare-Metal Restore > EVault > Tworzenie zadania w Bare-Metal Restore

5.2 Tworzenie zadania w Bare-Metal Restore

Aby utworzyć zadanie należy wykonać następujące czynności:
 • Wejdź do Panelu Sterowania.
 • Wybierz sekcję "Computers".

 • Kliknij w Serwer aby utworzyć nowe zadanie (Bare Metal Restore).
 • Otworzy się poniższa strona

 • Z sekcji "Select Job Task" wybierz opcję "Create New Local System Job".

 • Otworzy się poniższe okno "Create New Job".

 • W punkcie "Encryption Settings" wybierz "None".
   
   UWAGA: podczas tworzenia hasła zalecamy używanie znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych:  !&%/=?^#_-.,;:<>@
 • Podaj nazwę i opis
 • W "Select files and Folders for Backup" wybierz opcję "Bare Metal Restore",

 • potwierdź klikając w "Include".
 • Z prawej strony sekcji "Backup Set" zobaczysz "Bare Metal Restore".

  • by usunąć wystarczy kliknąć w ikonę "Delete".
 • Zadanie jest już gotowe do zapisania.

 • W celu zakończenia operacji kliknij w "Create Job".
 • W otwartym oknie "View / Add Schedule" zostaniesz poproszony o zapisanie ustawień harmonogramu. Możesz potwierdzić ustawienia domyślne bądź je zmienić.

Po utworzeniu zadania w (Bare Metal Restore) może być używany przez system na podstawie zapisanego harmonogramu.