BACKUP > Backup > 3 - Agenty Backup > EVault > Instalacja Agenta Backup'u

3.1.1 Instalacja Agenta Backup'u

 UWAGA: przypominamy, że na serwerze z firewall'em blokującym ruch wychodzący i zainstalowanym Agentem Backup należy odblokować następujące porty: 25 - 80 - 443 - 8087 - 8086 - 2546 - 807.
Domyślna konfiguracja Windows nie wymaga żadnych zmian w ustawieniach portów.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że posiadasz następujące informacje, dostępne w szczegółach technicznych Konta Backup:
 • "Evault URL" adres [r1-it1.backup.cloud.it]
 • "Nazwa konta"
 • "Hasło" do Konta Backup


Poniżej zamieszczony jest proces instalacji Agenta Backup na Serwerze:

Windows 32bit/64bit

Uwaga: Przypominamy, że instalacja agenta kopii zapasowej na nowo utworzonym serwerze Cloud z systemem Windows może wymagać ponownego uruchomienie komputera.

Dostęp do serwera. Pobierz agenta Backup'u, uruchom plik wykonywalny i kontynuuj instalację. Otworzą się następujące okna:
 • Wybierz jedną z dostępnych wersji językowych.
 • Zaczekaj do zakończenia procesu ładowania.
 • Użyj przycisku "Next >" by kontynuować.
 • Potwierdź klikając w przycisk "Next >".
 • Zaakceptuj warunki licencji i przejdź dalej klikając w "Next >".
 • Wybierz opcję "Typical" i kliknij w "Next >" by kontynuować instalację.
 • Wybierz "Register Agent with Web CentralControl". Wprowadź następujące informacje w odpowiednich polach:
  "Network Address" : oznacza adres "Evault URL", który znajduje się w parametrach technicznych konta Backup.
  "Port" : pozostaw 8086.
  "Username" : "Account name" nazwa dostępna w danych technicznych konta Backup.
  "Password" : "Password" hasło przypisane do konta Backup.
 • By kontynuować kliknij "Install".
 • Zaczekaj do zakończenia procesu instalacji.
 • UWAGA: tylko jeśli instalujesz wcześniejsze wersje Agenta Backup:
  • Agent 7-24-3120a - Windows
  • Agent 7-24-3120 - Windows x64
  wyświetli się poniższe okno:

  wpisz następujące dane:
  URL for Web CentralControl Login:
  "URL Evault"
  (e.g.: https://admin.r1-it1.backup.cloud.it)
  URL for Web CentralControl Help Files:
  "URL Evault"+"/BackupConsole/Documentation/en-US/Main/Web_CentralControl.htm"
  (e.g.: https://admin.r1-it1.backup.cloud.it/BackupConsole/Documentation/en-US/Main/Web_CentralControl.htm)
 • Potwierdź klikając w przycisk "Finish".

Po zakończeniu procesu instalacji można przystąpić do konfiguracji kopii zapasowej. Radzimy, aby ponownie uruchomić serwer.


Linux 32bit/64bit

Zaloguj się do serwera (SSH) a następnie wykonaj poniższe czynności:
 • Pobierz za darmo Agenta Backup'u:
  dla systemów 64 bitowych
  wget https://agents.backup.cloud.it/agents/Agent-Linux-x64-8.83.8124.tar.gz
 • Dekompresuj pobrane pliki:
  dla systemów 64 bitowych
  tar -zxf Agent-Linux-x64-8.83.8124.tar.gz
 • Otwórz katalog:
  dla systemów 64 bitowych
  cd Agent-Linux-x64-8.83.8124
 • Rozpocznij instalację:
  sh install.sh
 • Wybierz miejsce instalacji Agenta Backup:
  Installation directory? [/opt/BUAgent]
  naciśnij klawisz Enter
  /opt/BUAgent doesn't exist. Create it? ([Y]/n)
  wpis literę y i naciśnij klawisz Enter
 • •Wybór języka:
  Select language: [en-US]
  wciśnij klawisz Enter
 • Informacje dotyczące rejestracji:
  Do you wish to register to a Web-based Agent Console server? ([Y]/n)
  wpis literę y i naciśnij klawisz Enter
  What is the Web-based Agent Console address? ("-" to cancel)
  wpisz w polu "Vault URL" adres i wciśnij Enter
  What is the Web-based Agent Console connection port? [8086] ("-" to cancel)
  wciśnij Enter
  What is your Web-based Agent Console username? ("-" to cancel)
  wpisz dane w polu "Account name" i wciśnij Enter
  What is your Web-based Agent Console password? ("-" to cancel)
  wpisz hasło w polu "Password" i kliknij Enter
Po zakończeniu procesu instalacji można przystąpić do konfiguracji kopii zapasowej. Radzimy, aby ponownie uruchomić serwer.
 
  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.