4.3.1 Rodzaje zadań

Kiedy tworzysz nowe zadanie (Job) musisz wybrać jego typ w zależności od systemu operacyjnego serwera:

Serwer Windows

 • Local System - pozwala Ci na wybranie jednego lub więcej pozycji (plików i/lub katalogów) z głównego dysku.

  Istnieje możliwość wybrania* jednej lub większej ilości poniższych opcji:
  • Bare Metal Restore - stwórz obraz serwera Windows bez poprzednio zainstalowanego oprogramowania lub systemu operacyjnego;
    
    UWAGA: w przypadku serwera cloud, Bare Metal może być odzyskany TYLKO w przypadku serwera cloud Pro z hypervisorem VMware.
  • System State - backup rejestru i plików bootowalnych serwera Windows (SSI);
  • C:\ - wybór jednego lub wielu pozycji (plików i/lub katalogów) z głównego dysku systemu Windows;
 • UNC Files - tworzenie kopii zasobów (plik/katalog/hdd) wewnątrz LAN.
* opcja Bare Metal Restore wyklucza wybór jednej z dwóch pozostałych opcji; opcje System State i C:\ mogą być wybrane osobno lub razem i wykluczają użycie opcji Bare Metal Restore.

Serwer Linux

 • Local System - wybór jednego lub wielu pozycji (plików i/lub katalogów) z głównego dysku systemu.
 • NFS Files - tworzenie kopii zasobów (plik/katalog/hdd) wewnątrz LAN.